خاموش کردن چراغ آچار دنا پلاس

خاموش کردن چراغ آچار دنا پلاس در اکثر موارد روشن شدن چراغ آچار خودرو دنا و دنا پلاس مربوط به زمان فرارسیدن تعویض روغن یا تعویض روغن فیلتر و تعویض فیلتر ها می باشد. که در برخی موارد نیز امکان دارد باطری خودرو ضعیف یا خراب شده باشد و در صورتی که این چراغ هنگام […]

ادامه مطلب