علت درجه حرارت بالای موتور EF7

بسیاری از مالکین خودرو دنا همواره نگران درجه حرارت موتور خودرو می باشند و از دیدگاه آنها موتور بسیار پرحرارت می باشد اما دناباز جواب بسیار ساده و منطقی برای این موضوع دارد که در زیر به آن اشاره می شود.

ادامه مطلب