سیستم کنترل پایداری ESC دنا پلاس

سیستم کنترل پایداری ESC دنا پلاس سیستم کنترل الکترونیکی پایداری (Electronic Stability Control یا ESC) یکی از اجزای مهم سیستم‌های پایداری خودرو است. هدف اصلی ESC، حفظ پایداری و کنترل خودرو در شرایط غیرمطلوب رانندگی است.

ادامه مطلب