علت خرابی کروز کنترل

استفاده از کروز کنترل در مسیرهای طولانی و یا در بزرگراه‌ها موجب سهولت در رانندگی می‌شود. به کمک این سیستم شما سرعت خودرو را روی یک عدد ثابت تنظیم می‌کنید و پس از می‌توانید پای خود را از روی پدال گاز بردارید. سیستم‌های مدرن‌تر حتی به شما امکان می‌دهند تا سرعت و فاصله خود تا […]

ادامه مطلب

آموزش کروز کنترل دنا پلاس

کروز کنترل کنترل ســرعت هوشمند یک سامانه خودکار برای ثابت نگاه داشتن سرعت خودرو به میزان مورد نظر راننده در مسیرهای طولانی است.در این سیستم، امکان تثبیت سرعت خودرو در شرایط مختلف بدون اســتفاده از از پدال گاز فراهم شده است.

ادامه مطلب